Očkování do Afriky

Posted on 8.6.2011

0


V srpnu vyrážíme na cestu do rovníkové Afriky a 70 dní budeme objevovat přírodu a lidi ve státech Uganda Rwanda, Burundi a Tanzanie. Samozřejmě, jet bez odpovídajícího očkování je dost hra vabank, zvlášť pro toho, kdo má kromě Afriky ještě spoustu dalších plánů, takže neplánuje podkopat si zdraví, které by plány narušilo.
Když jsme hledali informace o nemocech a očkováních, na cestovatelských stránkách jsme nic moc nenašli. Je možné, že je většina cestovatelů tak dobrodružných, že tyhle věci třeba nebere moc vážně, nebo naopak už tak zcestovalí a zkušení, že mají očkování z předchozích cest a let.
Pro rovník jsou typické nemoci, jako žlutá zimnice, břišní tyfus, vzteklina, meningitida a hepatitida.
Doporučené očkování a varování, která platí pro Ugandu, Rwandu, Burundi i Tanzanii:
Výrazně a všem typům cestovatelů se doporučuje očkování proti meningitidě a hepatitidě (žloutence).
Pro cestovatele individuálních cest a návštěvníky endemických oblastí navíc břišní tyfus, hepatitida B, vzteklina a ETEC („průjem cestovatelů“), vyskytuje se malárie, na kterou neexistuje očkování, a proto se užívají antimalarika. (Prevence se nazývá profylaxe a chemoprofylaxe.)
Informace o jednotlivých tropických nemocech zde.
Co vás čeká na očkovací stanici?
Lékař vám doporučí spoustu věcí a vybaví vás štosem letáků. Je dobré si to promyslet. Společně si vytvoříte očkovací kalendář, který bude přizpůsoben lékařovým i vašim časovým možnostem, včetně toho, že bude přizpůsoben optimálním časovým rozestupům mezi jednotlivými vakcínami (které se nemusejí mezi sebou dobře snášet). Pokud se dvě nekompatibilní vakcíny aplikují v krátkém intervalu, může to nabourat vaši imunitu a snížit účinnost očkování! Každé tělo je individualita, ale neriskovala bych. Kamarád Filip Souček, který cestoval před několika měsíci do Patagonie, dostal všechny vakcíny v krátké době (tlačil ho čas odletu), a to mu způsobilo takové zdravotní potíže a oslabení, že se zamýšlel nad tím, jestli mu to za to nakonec stálo. Neměl čas na aklimatizaci, vyrazil s těžkým batohem rovnou do divočiny na ryby. Únava, teploty, drsné podnebí…pak přišel ještě nějaký parazit do zažívacího ústrojí a místo famózních úlovků musel řešit zdravotní omezení. Teď je v Norsku a potýká se tam s novými alergiemi.
Jeho vlastní slova: „Bylo to moc rychlý a uplně mi to rozesr… organismus.“
Takže první rada zní: Dejte si na očkování pěkně na čas.
Tady je kontakt na jednoho doktora, který ví úplně všechno, co potřebujete vědět vy, a fandí cestovatelům.
MUDr. Jiří LEŠOVSKÝ
Tel: 482411621
mail: lesovsky@zulib.cz
Zdravotní ústav se sídlem v Liberci
U Sila 1139
463 11
Liberec 30
Vratislavice nad Nisou 

Reklamy
Spojeno tagy: